asemoitua

[home]

asemoitua.1

Position, give a position to oneself

Sijoittaa itsensä johonkin asemaan

A0 Entity positioning itself   Taho, joka asemoituu
A1 Position   Asema