ajella

[home]

ajella.1

Steer, drive a vehicle

(tags:model:steer.01)

Ohjata, ajaa autoa

A0 Entity steering   Taho, joka ajaa kulkuneuvoa  
A1 Entity steered (e.g. a horse) Taho, jota ajetaan (esim. hevonen)
A2 DIR, destination   DIR, päämäärä