ahkeroida

[home]

ahkeroida.1

Work hard

Tehdä ahkerasti jotakin, olla ahkera

A0 Entity working hard   Taho, joka ahkeroi
A2 Thing arg0 is working hard with   Asia, jonka parissa arg0 ahkeroi