äityä

[home]

äityä.1

Urge by negative feeling to do something

Äityä, yltyä tekemään jotain

A1 Entity feeling urge   Taho, joka äityy tekemään jotain
A2 Thing done   Asia, joka tehdään