äänestää

[home]

äänestää.1

Vote in an election, select by a vote, express one’s preference

(tags: seed:äänestää, model:vote.01)

Antaa ääni vaaleissa, valita äänestämällä, ilmaista mieltymys

A0 Entity who votes   Taho, joka äänestää
A1 Candidate or issue   Ehdokas tai asia
A2 Numerical count of vote, margin, down/up   Äänimäärä, marginaali, ylös/alas (tags: rare)